Inglise keele harjutused

Kõik teie sõnastiku sõnad on treenimiseks saadaval

Tõlge inglise keelest
väärtuseks

Alustama

Tõlge
inglise keelde

Alustama

Kirjutamissõnad

Ingliskeelsete sõnade treening õigekiri
Ingliskeelsete sõnade treening õigekiri
Alustama

Lausete ehitamine

Sõnade ühendamine lauseteks
Sõnade ühendamine lauseteks
Alustama